Działalność akademicka

Ewa Rudnicka
fot. Wojciech Robakowski, www.robakowskistudio.pl

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wykłady zewnętrzne

24-28 VI 2019 Slavisches Institut der Universität zu Köln, wykłady:

 

25-30 VI 2017 Slavisches Institut der Universität zu Köln, wykłady:

 

V 2013 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie, wykłady:

 

27 IV -3 V 2008 University of Sheffield, Department of Russian and Slavonic Studies, wykłady:

 

27 IX 2008 Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, sesja Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej, Warsztaty słownikowe ukraińsko-polskie I , wykłady:

 

24 IX -1 X 2007 Stockhloms universitet, Slaviska institutionen, wykłady:

 

22-30 IX 2007 Uniwersytet Warszawski, X Festiwal Nauki, wykłady:

 

17-26 IX 2004 Uniwersytet Warszawski, VIII Festiwal Nauki, wykłady:

 

19-28 IX 2003 Uniwersytet Warszawski, VII Festiwal Nauki, wykłady:

Szkolenia zewnętrzne

XI 2019 - IV 2008 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie:

wykłady i ćwiczenia z zakresu komunikacji językowej i języka prawniczego

 

V 2014  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie:

wykłady i warsztaty językowe z zakresu z zakresu etykiety językowej oraz redakcji tekstu

 

VI 2012  Narodowe Centrum Nauki w Krakowie:

wykłady i warsztaty językowe z zakresu poprawności językowej w tekstach urzędowych

 

XII 2011 – Polska Agencja Prasowa w Warszawie:

wykłady i warsztaty językowe z zakresu poprawności językowej w tekstach publicystycznych i prasowych

 

VI, X 2007  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie:

warsztaty językowe z zakresu poprawności językowej i redagowania tekstów

 

XII 2006, IX-X 2005  kancelaria prawnicza „Wardyński i Wspólnicy” w Warszawie:

warsztaty językowe z zakresu poprawności językowej, stylistyki oraz kompozycji i redakcji tekstów prawniczych

 

2000-1998  DM Robert Fleming Poland S.A. w Warszawie:

lektor języka polskiego jako obcego

 

I 2000, XI, XII 1999  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie:

warsztaty językowe z zakresu poprawności fonetycznej, fleksyjnej i stylistycznej dla dziennikarzy sportowych

 

 

Organizowane konferencje

Odbywane szkolenia