Działalność akademicka

Ewa Rudnicka
fot. Wojciech Robakowski, www.robakowskistudio.pl

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Organizowane konferencje

Odbywane szkolenia

Aktualnie – urlop