Publications

Ewa Rudnicka
photo Wojciech Robakowski, www.robakowskistudio.pl

 

I published two author's books (in Polish). Four books were published under my editorship. I wrote over 60 articles, mostly in Polish and a few articles in other languages, mainly in English.

Books

 1. Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne, Semper Scientific Press, Warsaw 2004, 327 pages
 2. Uczniowski słownik języka polskiego, Wilga Press, Warsaw 2002, 488 pages (recommendation of the Council of Polish Language of the Presidium of the Polish Academy of Science)

Editing

 1. Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze, red. E. Rudnicka, H. Witkowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019
 2. Leksykografia w różnych kontekstach, red. M. Bańko, W. Decyk, E. Rudnicka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019
 3. Alojzy Osiński, 2012, Bogactwa mowy polskiej, Wydział „Artes Liberales”, Warszawa, on-line: www.osinski.ibi.uw.edu.pl
 4. Wybryki leksyki, Warsaw University Press, Warsaw 2006 (supplement to “Poradnik Językowy” 2006, no. 4)

Articles (in English)

 1. The Reception of Classical Antiquity in Polish Lexicography for Children and Young Adults, [w:] Our Mythical Childhood. The Classics and Literature for Children and Young Adults, ed. K. Marciniak, Koninklijke Brill, Leiden - Boston 2016, s. 143-168
 2. On Stupid Beasts, or a Semantic-Cognitive Monograph, [w:] Birthday Beasts' Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, red. K. Marciniak, Wydawnictwo „Wilczyska" ― Maciej Rysiewicz, Warszawa 2011, s. 335-346 
 3. Der Anteil der Umgangssprache an der jüngsten Lexik der polnischen Sprache, [in:] Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher. Beiträge zur Neologismenlexikografie und -lexikologie, ed. E. Worbs, Peter Lang Press, Frankfurt a. M. 2009, p. 69-101
 4. Does a social-economic EU integration require as well a linguistic integration? – The position of national languages in a hierarchy of cultural values in European Union, “Psychology of Language and Communication” 2007, vol. 11, no. 2, p. 65-81
 5. Eponymical lexical items as the object of translation, “Bісник Сумского державного університету” 2004, series “Філологічні науки”, no. 4(63), p. 154-161

Articles (in Polish)

 1. Samobójstwo w starym stylu – o nazywaniu aktu samobójczego w polszczyźnie i notatkach prasowych z okresu I wojny światowej, [w:] Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze, red. E. Rudnicka, H. Witkowska,  Warszawa 2020, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
 2. Kilka słów o tym, co pozanormatywne, czyli o żywotności błędów i ich definiowaniu, [w:] Wybrane aspekty badań nad normą językową, red. P. Zbróg, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 185-210
 3. Obłędny paradoks, czyli o konceptualizowaniu błędów językowych i pewnej kryptometaforze, [w:] Tyle się we mnie słów zebrało. Szkice o języku i tekstach, red. B. Pędzich, M. Wanot-Miśtura, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2018, Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 485-503
 4. Słownik – refleksje nad sytuacją zadaniową, [w:] Człowiek w sytuacji. Nie tylko z perspektywy psychologa. Studia inspirowane teorią Tadeusza Tomaszewskiego, red. B. Bokus, E  Kosowska, Warszawa 2018, Wydawnictwa UW, s. 360-379
 5. Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych, „LingVaria” 2017, t. XII, nr 2, s. 38-56
 6. Istotne zmiany w polskiej refleksji metaleksykograficznej, „Prace Filologiczne” 2016, t. LXIX, s. 399-428
 7. Słownik jako tekst kultury, „Język Polski” 2016, z. 4 (rocznik XCVI), s. 47-64
 8. Odbity od Humboldta, „Literatura na Świecie” 2015, nr 05-06/2015 (526-527), s. 404-412
 9. Czy stereotypy mieszkają w słowniku? Czy to etyczne? – o stereotypowości opracowań leksykograficznych, „Studia Pragmalingwistyczne” 2015, t. 7, s. 167-178
 10. Elementy informacji gramatycznej w słowniku pod red. Tadeusza Lehra-Spławińskiego jako przykład uwarunkowań socjokulturowych w leksykografii, „LingVaria” 2015, t. X, nr 1, s. 287-298
 11. O kontekście historycznym oraz recepcji w polskiej metaleksykografii przedwojennego słownika języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego, „Język Polski” 2014, z. 2, t. XCIV, s. 93-103
 12. Językoznawstwo polonistyczne w XXI wieku — odpowiedź na ankietę jubileuszową „Języka Polskiego”, „Język Polski” 2013, t. XCIII 1, s. 45-48
 13. Problematyka polskiej leksyki ogólnej w świetle Nisbettowskiej koncepcji geograficzno-kulturowych uwarunkowań myślenia, „Investigationes Linguisticae” 2013, t.  XXIX, s. 9-26, link http://inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=29
 14. O potrzebie znajomości niemczyzny, [w:] Worte und Wendungen. Texte für Erika Worbs, ed. A. F. Kelletat,  A. Merger, SAXA Verlag, Berlin 2012, s. 105-108
 15. Konwencje tytułowania słowników w początkach leksykografii nowopolskiej na przykładzie dzieł S. B. Lindego i A. Osińskiego, „Prace Filologiczne” 2013, t. LXIV, s. 299-315
 16. Kresowe ambicje leksykograficzne w XIX w. – założenia metodologiczne do zbioru bogactw mowy polskiej, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 221-241
 17. Czy GŁUCHY jest GŁUPI ― studium powiązań wyrazów, które uległy rozpodobnieniu semantycznemu, „Lingvaria” 2011, nr 2(12), s. 65-77
 18. „Qui pro quo, czyli o zastępowaniu czegoś czymś, „Poradnik Językowy” 2011, z. 10, s. 85-89
 19. O atrybutach kilkorga świętych, „Poradnik Językowy” 2011, z. 9, s. 86-93
 20. Autoportret polski z fanaberią (funeralną), „Poradnik Językowy” 2011, z. 8, s. 101-107
 21. Co w kanałach piszczy, „Poradnik Językowy” 2011, z. 7, s. 117-123
 22. O internetowych kłopotach lokacyjnych, „Poradnik Językowy” 2011, z. 6, s. 63-67
 23. Niby nie ma, a jest, czyli kadr z rzeczywistości kultury korporacyjnej, „Poradnik Językowy” 2011, z. 5, s. 88-93
 24. Czy pleciemy wciąż to samo?, „Poradnik Językowy” 2011, z. 4, s. 99-104
 25. Czy lobbować kalki, czy może za kalkami?, „Poradnik Językowy” 2011, z. 3, s. 85-92
 26. Jak i do kogo, czyli o niektórych postawach wobec innych, „Poradnik Językowy” 2011, z. 2, s. 63-68
 27. Kaliope i krzemieniecki Kwyntylian ― o epickich inklinacjach ks. A. Osińskiego, [w:] W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, red. A. Oszczędna, J. Sokolski, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 289-303
 28. Wyparte warianty leksykalne, czyli o "głowie brokolego", „Poradnik Językowy” 2010, z. 10, s. 91-95
 29. Wespół w zespół, czyli o ewolucji semantycznej i łączliwościowej formacji teamów, „Poradnik Językowy” 2010, z. 9, s. 88-92
 30. Kosmopolityzujące kalki – normatywne aspekty funkcjonowania kalk składniowych w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2010, z. 6, s. 15-35
 31. Leksykograficzne egzemplum. Sposoby wykorzystania cytatów i kolokacji w polskich słownikach słownikach ogólnych, [w:] Słowa ― kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 111-126
 32. Trochę o pierniku, trochę o wiatraku, czyli - co ma wiatr do wełny, „Poradnik Językowy” 2010, z. 8, s. 92-96
 33. Wilk w owczej skórze, czyli o modnym pseudogalicyzmie, „Poradnik Językowy” 2010, z. 7, s. 86-91
 34. Miszmasz, czyli kogel-mogel III, „Poradnik Językowy” 2010, z. 5, s. 73-78
 35. Peryferia w centrum uwagi, „Poradnik Językowy” 2010, z. 4, s. 105-110
 36. Kto lepiej parzy kawę? Kawiarka czy barista?, „Poradnik Językowy” 2010, z. 3, s. 97-100
 37. O aspiracjach niektórych par wyrazowych, „Poradnik Językowy” 2010, z. 2, s. 97-100
 38. Konsultacje w sprawie konsultantów, „Poradnik Językowy” 2009, z. 10, s. 79-83
 39. Konkurencja generacji i pokoleń, “Poradnik Językowy” 2009, no. 9, p. 85-89
 40. Pozytywnie o negacji, “Poradnik Językowy” 2009, no. 8, p.103-107
 41. Nieco zawiła historia nazw historycznych, “Poradnik Językowy” 2009, no. 6, p. 70-73
 42. Nieokreśloności bez liku, “Poradnik Językowy” 2009, no. 6, p. 74-79
 43. A. Markowski, E. Rudnicka, Dwugłos w sprawie kultury języka polskiego dziś, [in:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, ed. K. Ożóg, Rzeszów University Press, Rzeszów 2009, p. 11-26
 44. “Gdzie mnóstwo przygotowań, tam nic z dyjalogu” – wybrane prace z wileńskiego okresu pracy księdza Alojzego Osińskiego (“Żywoty biskupów wileńskich”, “Autorowie Polscy”), [in:] “Acta Historica Universitatis Klaipedensis XVI”, ed. R. Sliužinskas, Klaipėda University Press, Klaipėda 2008, p. 171-185
 45. Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat współczesnego językoznawcy normatywisty, [in:] Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, ed. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, UMCS Press, Lublin 2007, p. 57-67.
 46. O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty, “Przegląd Humanistyczny” 2007, vol. 3, p.111-120
 47. Retoryka w dziejach słownikarstwa na przykładzie dawnej leksykografii polskiej ― zarys recepcji, [in:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, ed. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Semper Scientific Press, Warsaw 2007, p. 225-231
 48. Stosowanie nowych metod leksykograficznych w odniesieniu do słowników współczesnych i dawnych, [in:] Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych, ed. D. Kuźmina, Polish Librarians Association Press, Warsaw 2007, p. 262-273
 49. O powstaniu “Prac Filologicznych” w kontekście dziewiętnastowiecznej prasy językoznawczej – z listów Adama A. Kryńskiego do Jana Karłowicza w okresie 1879-1887, “Poradnik Językowy” 2006, no. 10, p. 111-119
 50. O dziewiętnastowiecznym rękopisie “Bogactw mowy polskiej” autorstwa Alojzego Osińskiego z perspektywy XXI w., “Prace Filologiczne” 2006, vol. LI, p. 353-378
 51. Eponimizmy versus eponimy. Eponimizmy jako efekt mechanizmu apelatywizacji eponimów, [in:] Onimizacja i apelatywizacja, ed. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Białystok University Press, Białystok 2006, p.185-199
 52. Recepcja mechanizmów myślenia argumentacyjnego w mikrostrukturze opracowań leksykograficznych, “Forum artis rhetoricae” 2005, vol. I: Retoryka i argumentacja, no. 1-2 (3-4), p. 77-105
 53. Z pogranicza leksykologii i onomastyki. Przyczynek terminologiczny, “Prace Filologiczne” 2005, vol. L, p. 99-124
 54. Główne problemy związane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej, “Prace Filologiczne” 2003, vol. XLVIII, p. 391-415
 55. Znaczenia wyrazów – przegląd i charakterystyka typów, kwestie wątpliwe, “Przegląd Humanistyczny” 2003, vol. 2, p. 97-112
 56. Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w “Słowniku języka polskiego” pod red. M. Szymczaka, part II, “Poradnik Językowy” 2000, no. 4, p. 5-21
 57. Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w “Słowniku języka polskiego” pod red. M. Szymczaka, part I, “Poradnik Językowy” 2000, no. 3, p. 2-18
 58. A. Strzałecki, E. Rudnicka, Reprezentacje poznawcze tekstu literackiego i reklamowego. Twórca i odbiorca jako uczestnicy procesu komunikacyjnego, [in:] Percepcja reklamy. Zagadnienia psychologiczne, ed. A. Strzałecki, ATK Press, Warsaw 1998, p. 254-295
 59. Semantyka dzieła literackiego: twórca i odbiorca jako uczestnicy przeżycia estetycznego, series Acta Collegium Invisibile, Warsaw 1998, no. 4

Joint publications

 1. E. Worbs, A. Markowski, A. Meger unter Mitarbeit von R. Pawelec, E. Rudnicka, Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989, Harrassowitz Verlag Press, Wiesbaden 2007
 2. Nauka o języku. Encyklopedia szkolna WSiP, red. A. Markowski, ed. A. Markowski, WSiP Press, Warsaw 2006 (entries concerning lexicology and lexicography, about 4.5 standard units of text length)
 3. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, ed. K. Kłosińska, Felberg SJA Press, ed. I Warsaw 2001, ed. II revised, Warsaw 2004 (few chapters with exercises and explanations, p. 59-63, 69-73, 130-137, 190-194, 200-203, 270-275)
 4. A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga Press, Warsaw 2001 (several hundred entries, about 3-4 standard units of text length)
 5. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, ed. A. Markowski, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 1999 (several hundred of entries, about 5 standard units of text length)

Reports

 1. 1.M. Olejniczak, E. Rudnicka, M. Sadecka-Makaruk, III Forum Kultury Słowa (w Białymstoku) – sprawozdanie, “Poradnik Językowy” 2000, no. 1, p. 43-51

Others

 1. Lingwisytyczne lapidarium – cykl felietonów językowych, Warsaw University Press 2004-2006, http://www.wuw.uw.edu.pl/index.php?tresc=wybryki_archiwum:
  • Z historii designu...
  • Weduta z pograniczami miastomanii
  • Traktat o metodycznym działaniu
  • Zwierzoczłekoupiór? ― Człekozwierzograt!
  • Boski zamęt
  • Koncert życzeń
  • Czy Irka ma cuś z ogunem? Czyli o postępach w edukacji na wesoło
  • Słownikowe signa temporis
  • Didaskalia z lekką nutką dekadencji, czyli Co to ja chciałem...?
  • Oskar i dzieci
  • Jaki jest Mikołaj
  • Alchemia słowa
 2. The linguistic topics for discussion for competitive essays for the Polish Literature and Language Contest, http://www.olijp.p9.pl:
  • „Polowanie na byki” – błędy językowe we współczesnej polszczyźnie (Sfery występowania błędów i sposoby ich korygowania) (2017)
  • „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą...”. Zasady etykiety językowej – ich stosowanie lub naruszanie w kontaktach różnych pokoleń i środowisk, w rozmaitych formach komunikacji językowej i w różnych typach przekazów (2016)
  • Papież poprawił piuskę i zjadł napoleonkę. Przekształcanie nazw ludzi i miejsc w wyrazy pospolite (2012)
  • Słownictwo zapożyczone w dziejach języka polskiego (uwarunkowania kulturowe i polityczno-społeczne – sposoby przyswajania – ocena normatywna) (2009)
  • Polska ortografia i interpunkcja (2009)
  • Zagadnienia łączliwości leksykalnej wyrazów (2009)
  • Nazwy własne. Imiona w polszczyźnie – geneza, tradycja i zmieniająca się moda (2009)
  • Nazwy własne. Nazwiska – geneza, kształtowanie się systemu, funkcje i stan współczesny (2009)
  • Nazwy własne. Pseudonimy, przezwiska, nicki – funkcje kulturowe, tendencje i mody w ich tworzeniu (2009)
  • Nazwy własne. Onomastyka w literaturze – rola nazewnictwa w literaturze, kreacja świata przedstawionego za pomocą nazw własnych (2009)
  • Nazwy własne. Chrematonimy – zbiór przypadkowy czy uporządkowany? (2009)
  • Nazwy własne. Polskie toponimy – znaki czasu i kultury (2009)
  • „Dałby Bóg, żeby buk nie wpadł w Bug!” Naruszanie norm ortograficznych oraz zmiany we współczesnej pisowni w perspektywie historii polskiej ortografii (2009)
  • Leksykografia polska (2009)
  • Troska o język narodowy dawniej i dziś (2008)
  • Nowe zjawiska językowe i literackie w Internecie (2007)
  • A imię jego będzie… – dawne i współczesne zjawiska w obrębie wybranych typów antroponimów (imiona, przezwiska, pseudonimy) (2006)
  • Życie wyrazów – zmiany znaczeniowe w języku (2005)
 3. Od Murmeliusza do współczesności. Dykcjonarze i słowniki, “Kujon Polski” 2004, no. 127 (suppelment to “Gazeta Wyborcza” 2004, no. 280.4691,date 30.11.2004)
 4. Kulturowy polor. Nasz język giętki – set of thematic tables to: R. Pawelec, Słownik wyrazów obcych i trudnych and W. Wichrowska, Słownik ortograficzny, Wilga Press, Warsaw 2003, 16 pages.